تنها این دستگاه را سفارش دهید و کار با آن را شروع کنید.
این دستگاه با هر متعلقاتی که فکر می کنید برایتان نیاز می شود برایتان ارسال خواهد شد تا در همه جا و هر شرایطی بتوانید از آن استفاده کنید.
این کابل ورزشی در خانه ،پارک ،محل کار ، استادیو و یا هر جایی که فکر می کنید برای شما قابل استفاده است .
این کابل همراه با ابزاری عرضه می شود که در بیرون به آنها نیاز پیدا خواهید کرد ، مثل قلاب ،دستگاه های معلق شونده کابل و چند راهی برق و حلقه ی سفت شونده به تنه ی درخت و پیچ و مهره های مورد نیاز.
سر هم کردن این دستگاه خیلی سریع انجام می شود و وقتی نمی گیرد .
در بسته بندی این دستگاه کیف مناسب آن برای حمل این دستگاه ، یک DVD آموزشی که تمام حرکات مقدماتی را به شما آموزش می دهد و همچنین یک کاتالوگ وجود دارد که به شما آموزش می دهد چگونه از این دستگاه به راحتی استفاده کنید.